Blog

Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych:
jeśli zajdzie reakcja, obie przechodzą transformację.

∼ Carl Gustaw Jung